دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدتقی   فعالی

پست الکترونیکی : m-faali@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عرفان اسلامی

سوابق اجرایی

فعالیت های علمی‌ ـ اجرایی

ردیف

نوع فعالیت

محل

مشخصات ابلاغ

تاریخ انجام فعالیت

مدت برای مسئولیتهای اجرائی

شماره

تاریخ

از تاریخ

تا تاریخ

سال

ماه

روز

1

مدیرگروه معرفت شناسی دینی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

   

1381

1383

2

   

2

ریاست دانشکده الهیات وفلسفه

واحدعلوم وتحقیقات

8850/1/ت

24/10/81

24/10/81

1/7/83

1

8

6

3

مدیرگروه فلسفه وکلام اسلامی

واحدعلوم وتحقیقات

24028/1/ت

17/8/80

17/8/80

1/7/83

2

9

13

4

ریاست کمیته انظباطی دانشجویی

واحدعلوم وتحقیقات

10627/2000/ت

6/5/83

6/5/83

1/7/83

-

1

24

5

عضوکمیته تجدیدنظرتخلفات اداری کارکنان

واحدعلوم وتحقیقات

10666/1/ت

26/9/82

26/9/82

1/7/83

-

9

4

6

سرپرست کمیته الهیات شورای برنامه ریزی

سازمان مرکزی

182261/36

24/9/82

24/9/82

1/7/83

-

9

6

7

مدیرمسئول فصلنامه برهان وعرفان

واحدعلوم وتحقیقات

73/19585

16/10/82

16/10/82

1/7/83

-

8

15

8

مشارکت درتاسیس پژوهشکده فلسفه

واحدعلوم وتحقیقات

1172

12/5/83

12/5/83

1/7/83

-

11

19

9

مشارکت دربرگزاری همایش فلسفه علم

واحدعلوم وتحقیقات

3119/5/ت

26/6/83

26/6/83

26/6/83

     

10

تعریف وتدوین برنامه کارشناسی ارشد(معرفت شناسی)

واحدعلوم وتحقیقات

 

25/12/82 تصویب شد

         

11

تعریف وتدوین برنامه کارشناسی ارشد(کلام جدید)

واحدعلوم وتحقیقات

 

25/12/82 تصویب شد

         

12

تغییربرنامه کارشناسی ارشدفلسفه علم

واحدعلوم و تحقیقات

 

7/4/83

         

13

تهیه دومتن درس مجازی(کلام جدید)و(آشنایی با تصوف وعرفان )

دانشکده علوم وحدیث

 

بهار 86

   

 

   

14

داوری 42 مقاله

اندیشه دینی)علمی ـ پژوهشی) وقبسات (علمی – پژوهشی )

     

 

     

15

دبیرهمایش پیامبراعظم ومعنویت نو

دانشگاه تهران

 

اردیبهشت1387

 

 

     

16

مدیرگروه آسیبشناسی عرفانهای نوظهور

دفترتبلیغات اسلامی مشهد

   

1388

تاکنون

     

17

مدیر گروه عرفان اسلامی (ارشد)

واحد علوم و تحقیقات

   

29/3/89

تاکنون

     

18

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تهران

4948

15/5/1390

 

 

 

 

 

19

ایراد سخنرانی در گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

شیراز

 

1390

 

 

 

 

 

20

پروانه انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین

تهران

10536

3/5/91

 

 

 

 

 

21

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(1)

قم

 

بهمن 1392

 

 

 

 

 

22

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(2)

قم

 

خرداد1393

 

 

 

 

 

23

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(3)

قم

 

مرداد1393

 

 

 

 

 

24

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(4)

قم

 

آبان1393

 

 

 

 

 

25

انتشار نشریه پایش سبک زندگی(5)

قم

 

دی1393

 

 

 

 

 

26

انتشار خبرنامه

سبک زندگی (1)

قم

 

خرداد 1393

 

 

 

 

 

27

انتشار خبرنامه

سبک زندگی (2)

قم

 

مرداد 1393

 

 

 

 

 

28

دبیر علمی همایش حضرت امام خمینی(ره)؛ سبک زندگی و تولد نوین اسلام

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

1394-1393

 

 

 

 

 

29

پروانه انتشار نشریه پایش سبک زندگی

تهران

27028/1393

7/11/1393

 

 

 

 

 

 

 عضویت در جوامع علمی

همایش‌ها

ردیف

تاریخ

عنوان همایش

محل برگزاری

عنوان مقاله

خلاصه مقاله

مقاله کامل

کشور

شهر

1

4/3/78

کنگره بین­المللی ملاصدرا

ایران

تهران

تصوروتصدیق باتاکیدبردیدگاهصدرالمتالهین

 

2

14/12/79

کنگره سیره و اندیشه

امام علی (ع)

ایران

شیراز

ایمان در نهج البلاغه

   

3

25/12/79

همایش ملاصدرا

ایران

کیش

علم حضوری- نگاه تطبیقی

 

4

9/5/80

کنگره شیخ اشراق

ایران

زنجان

نظریه علم درحکمت اشراق

   

5

4/11/80

کنگره مناسبات دین وفرهنگ درجامعه ایران

ایران

قم

نقش عرفان اسلامی درفرهنگ ایرانی

   

6

2/3/81

همایش ملاصدرا(حکمت متعالیه وفلسفه معاصرجهان)

ایران

تهران

برهان صدیقین دردونگاه

 

7

1382

کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)

ایران

قم

مکاشفه ومراتب آن از دیدگاه امام خمینی (ره)

 

8

5/3/83

همایش جهانی بزرگداشت حکیم ملاصدرا

ایران

تهران

تاملی درباب نظریه صدق

 

9

2/6/83

همایش بین المللی ابن سینا

ایران

همدان

ادراک حسی ازنظرابن سینا

   

10

1386

همایش بین المللی امام خمینی‌(ره)وقلمرو دین

ایران

قم

مراتب انسانی کرامت الهی

 

11

12/2/87

همایش بین المللی اخلاق اسلامی دردانشگاه

ایران

قم

پائولوکوئلیو، دیدگاهها و تحلیل ها

 

12

23/2/87

همایش پیامبراسلام(ص)؛عرفان ومعنویت نو

ایران

تهران

جنبش های نوپدید دینی

 

13

1/3/88

همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا

ایران

تهران

سه مدل در آموزش دین

 

14

بهار 1389

همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه

ایران

قم

بازتن­یابی؛ نگاهی قرآنی ـ فلسفی

   
 


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عرفان اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیرگروه عرفان اسلامی (مقطع کارشناسی ارشد)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/07/01

محمدتقی فعالی

محمدتقی فعالی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^